Hakkımızda

Vakfımız neleri amaçlar?

Emir Sultan Sosyal Dayanışma Vakfı

Vakfımızın öncelikleri amaçları şöyledir:

Gaziemir’de bulunan Emir Sultan Cami ve Ahmet Eroğlu Camilerinin bakım ve onarımını yapmak, ülke içinde ve dışında camii, mescit ve kur’an kursu, lojman, çay ocağı yapmak.

Ülkenin eğitim seviyesini yükseltmek için eğitim alanında hizmetler vermek, çalışmalar yapmak bu alandaki mevcut kuruluşlarla işbirliği ve çalışmalar yapmak, ayrıca insan sağlığı ile ilgili olarak şifa ve sağlık evleri açılması, her dalda sağlık merkezleri kurulmasına yardımcı olmak, tıp alanında bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak.

Öğrencilerin orta öğrenim çağından başlayarak yüksek lisansına kadar eğitim masraflarını karşılamak. Ülkemiz insanları ile dış ülkelerden ülkemize gelmiş ihtiyaç sahibi kişilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak. Dini, sosyal ve kültürel alanlarda çalışmalar yapmak, geziler düzenlemek, hac ve umre organizasyonları yapmak.

Ülkemizde ve dış ülkelerde meydana gelecek, sel, afet, deprem ve her türlü felaketlerde insan ihtiyacı olan tüm ihtiyaçları karşılamak. Sağlık ve Gıda bankacılığının kurulması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve bu alanda çalışmalar yapmak.